Sommarlyssning

Kintsukuroi tar sommarledigt och medan många har längtat, tycker andra att det är besvärligare när vardagens strukturer suddas ut. Vi är bra på olika saker och någon balans är jag inte säker på finns. Men en sorts strävan efter att komma på vad man behöver och blir varse sin egen tendens, tänker jag ändå är hjälpsamt.

För den som vill lyssna på vårens nya podcast Psykologer går på teater finns två avsnitt tillgängliga. Det första är ett samtal om Stadsteaterns föreställning Tiden är vårt hem, där vi möter ett antal familjer och barndomsvänner som återförenas under en sommarledighet och vi funderar över hur svårt det kan vara att förhålla sig till tiden som ofrånkomligen går, men också över vad det innebär att på riktigt vara i kontakt med andra människor. Det andra är ett samtal om Orionteaterns Det finns ingen kvinna som Anna Karenina, triaden Anna Karenina, hennes make Karenin och hennes nya kärlek Vronskij står i centrum och vi funderar över förälskelsens illusion och dess oundvikliga kollision med verkligheten, men också om längtan efter frihet.

För den som föredrar de existentiella frågornas gränstrakter med psykologin, finns både nya och gamla avsnitt av Psykologer läser Bibeln att lyssna på. Här är ett urval som kan passa sommarlivet:

Glad sommar!

Karolina Isberg

leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Psykologer går på teater

Nu är det premiär för Psykologer går på teater. Det är en podcast om scenkonst, dramatik och psykologi. I det första avsnittet pratar jag med min kollega Jaanus Teose om hur tiden kan upplevas både som en press och en tröst samt vad det är att på riktigt vara i kontakt med andra människor. Samtalet tar sitt avstamp i Lars Noréns Tiden är vårt hem, som spelas på Stockholms stadsteater.

Allhelgonatid

Jag har börjat tänka att även hösten har sina oxveckor. De där veckorna vi vanligen sliter oss igenom i januari och februari, när adventsstjärnorna är nedmonterade men inget dagsljus är tillbaka. En bekant till mig, som numera är pensionerad från sitt arbete som lärare, säger att de veckorna var årets bästa. Då fick man så mycket gjort i skolan utan att projekt, teman och regentlängder avbröts av lov- och helgdagar. Jag tycker att det är ett ganska bra perspektiv. Ibland kan det vara skönt, om än arbetsamt, med ett stycke obruten tid för att genomföra någonting ordentligt. Och så har det varit den senaste tiden, måhända förstärkt av att vi lever i en pågående pandemi. Nu kan dessa höstens oxveckor få läggas till handlingarna, när vi kliver in i allhelgonatiden. Kanske har en del fått möjlighet till ett höstlov och om inte annat kan den kommande helgen bli en påminnelse om att ta en paus. För allhelgonahelgen är ett bra tillfälle att i saknaden över de som vi inte längre har ibland oss, få minnas dem tillsammans med de människor som vi fortfarande har.

I den podcast som jag har tillsammans med en kollega, pratar vi i detta avsnitt om tröst. Det kan man längta efter emellanåt, både för att det har hänt något besvärligt eller för att livet känns tungt. Och kanske är längtan efter tröst något som är särskilt närvarande i allhelgonatid.

Karolina Isberg, leg. psykolog

Släntrandets lov

För den som är intresserad av gränslandet mellan psykologi och religiösa frågor, gör jag och min kollega Camilla von Below podcasten Psykologer läser Bibeln. Bibeln innehåller många berättelser om hur det är att vara människa och vi startade podcasten med avsikten att resonera om bibeltexter utifrån en psykologisk horisont. 

“Det finns en tid för allt som sker under himlen”, läser vi i Predikaren. Behaglig tanke, men stämmer det? I det tjugofjärde avsnittet tar sig Psykologer läser Bibeln an temat långsamhet. Vad är det och hur känns det? Är det mest trist eller rymmer det också möjligheter? Vi släntrar oss igenom dessa frågor, för att mot slutet stifta bekantskap med sengångaren Flash i Zootopia.

Avsnitt 24: Släntrandets lov – när allt har sin tid. Pred 3:1-8

Ny podcast

Nytt för hösten är podcasten Psykologer läser Bibeln, som kanske allra mest vänder sig till människor som både har ett intresse för psykologi och religiösa teman. Vi är två psykologer som gör podcasten ihop och vi väljer passager från Bibeln som vi tycker är spännande, upprörande eller svåra att förstå och sedan analyserar vi dessa utifrån psykologiska teorier. Avsnitten är ungefär en halvtimme långa och släpps varannan vecka. Det första hittar du här.

Karolina Isberg, leg. psykolog