Sorg

Sorg är den normala och naturliga reaktionen på en förlust. Sorg är också de både starka och motstridiga känslor som kan uppstå vid en stor förändring i tillvaron. Eftersom sorg är något som de flesta av oss har mött redan i unga år, har många människor en hyggligt god uppfattning om hur de själva skulle ta sig igenom en period av sorg. Det man ofta sliter med är hur man ska bemöta andra i deras sorg; privat eller professionellt. Kanske är man rädd att  bemöta personen fel, säga sårande saker som gör situationen värre eller finns det faktiskt en oro som gör att man tror att personen behöver professionellt stöd?

Jag erbjuder en föreläsning om sorg, kris och dess emotionella processer. Det kan alltså handla om både förluster och förändringsarbete, men också hur man bemöter människor i sorg, professionellt eller privat. Föreläsningen blandas med diskussioner och arbete i mindre grupper.

Här finns mer information kring Föreläsning och samtal om sorg att ta ner som PDF-fil: Föreläsning – Sorg