Enskild eller grupphandledning

Handledning enskilt, eller i grupp, är en form av kompetensutveckling,men i många yrken också helt nödvändig för att orka med sina arbetsuppgifter. Det är särskilt i vanligt i omsorgsyrken som skola och förskola men även inom all offentlig verksamhet där man i sitt dagliga arbete möter människor. Handledningen kan fungera som en sorts avlastning i situationer där gruppen eller den enskilde känner sig otillräcklig, men också för att öka förståelsen för de organisatoriska och gruppdynamiska sammanhang som denne eller dessa verkar inom.

Handledning kan också syfta till att utveckla en grupps interna samarbete. I vissa situationer kan gruppens sammansättning skapa svårigheter utan synbar anledning. I dessa fall kan handledning för gruppen bidra till att sätta ord på svårigheter och spänningar mellan individerna samt hantera dessa på ett sätt som kan vara svårt inom ramen för arbetsplatsens ordinarie möten.