För företag

När det kommer till att bygga en välfungerande och effektiv arbetsgrupp är det avgörande att tänka kring gruppens hållbarhet. Detta kan uppnås genom att alla som ingår i gruppen får utrymme att uttrycka sina tankar och upplevelser kring arbetssituationen och att arbetsgruppen är så pass trygg att personerna vågar uttrycka osäkerhet och be om hjälp. Självklart är det minst lika viktigt att målsättningar och planering är överskådliga och tillgängliga samt att individerna uppfattar sitt arbete som meningsfullt och uppfattar att det gör skillnad i världen. Allt detta tillsammans skapar hållbarhet på sikt, vilket är något som organisationer och arbetsgrupper ibland kan behöva hjälp med.

Handledning

Handledning är ett sätt att utveckla kompetensen för en enskild yrkesperson eller en arbetsgrupp. Samtalen sker regelbundet och vi arbetar efter en målsättning som formuleras inledningsvis och efterhand utvärderas tillsammans. Psykologledd handledning förekommer ofta i yrken där man arbetar med människor; skola, vård och omsorg, men kan även vara värdefullt för personer med eget personalansvar.

Utbildning & Workshops

Utbildning kan vara så många olika saker i olika format. En timmes introduktion med efterföljande samtal, heldagsföreläsningar eller övningar som görs i mindre grupper. Jag tycker att det är roligt och inspirerande med utbildningsuppdrag och här finns fyra olika teman. Det betyder inte att det är det enda görbara. Bara hör av er om ni … Fortsätt läsa Utbildning & Workshops

Skola och Förskola

Jag har mångårig erfarenhet av arbete i skola och förskola,  både genom anställning i en central skolstödsenhet men också genom avgränsade konsultuppdrag. Ibland behöver en skola stöd med att kartlägga specifika elevers behov och i andra fall behöver elevhälsoteamet hjälp att utveckla sin kommunikation och sitt samarbete för att i ännu större utsträckning främja skolans … Fortsätt läsa Skola och Förskola

Organisation

Organisationen är intressant för att den som regel är något mycket större än de människor som den utgörs av. Ofta går det att hitta något som kallas företagskultur och den blir nästan som egen organism. Alla organisationer råkar emellanåt ut för oväntade händelser eller fastnar i mönster som inte längre är funktionella. Då kan det vara bra med … Fortsätt läsa Organisation