Skola och Förskola

Jag har mångårig erfarenhet av arbete i skola och förskola,  både genom anställning i en central skolstödsenhet men också genom avgränsade konsultuppdrag. Ibland behöver en skola stöd med att kartlägga specifika elevers behov och i andra fall behöver elevhälsoteamet hjälp att utveckla sin kommunikation och sitt samarbete för att i ännu större utsträckning främja skolans arbete och elevernas förutsättningar. Som psykolog kan man föreläsa om till exempel grupprocesser och vara skolan eller förskolan behjälplig vid större kriser, men också bidra i rent organisatoriska frågor och krisberedskapsarbete. Genom handledning kan man stärka ett arbetslag på längre sikt och genom kortare konsultativa insatser är det möjligt att hitta nya förhållningssätt till elev- och barngrupper där man har kört fast.

Handledningsuppdrag planeras som regel på längre sikt kring en större fråga om samarbete och utveckling i personalgruppen. Då bokar man samtliga handledningstillfällen från början och de löper som regel under en hel termin eller ett läsår. Konsultationsuppdrag sker som regel utifrån en mer avgränsad problematik och då bokas som regel tre samtal initialt och förhållandevis tätt. Detta för att gruppen ska komma igång med en förändringsprocess och få tillfälle att snabbt pröva sina nya tankar och sedan utvärdera dem. Efter de tre första samtalen utvärderas situationen och vi bestämmer tillsammans om konsultationerna ska fortsätta, men med längre mellanrum.

Det finns många sätt för en psykolog att bidra till en skolas eller förskolas utveckling och de flesta skolor har en psykolog som de samarbetar med. Här kan man läsa mer om handledning, om att bygga hållbara team samt att arbeta med krisberedskap. Hör av dig till info@kintuskuroi.se om ni behöver mer stöd vid er skola eller förskola.