Välkommen till ett nytt år! Welcome to a new year!

2017 är här och Kintsukurois verksamhet är igång igen. Det går också att läsa mer om vad Kintsukuroi kan göra för dig som privatperson under rubriken Psykoterapi. Företag som önskar handledning, utbildning eller konsultstöd kan läsa mer under rubriken Företag. Använd kontaktformuläret eller skicka ett email till info@kintsukuroi.se.

Välkomna!!

————————–

2017 is here and Kintsukuroi is up and running. You find all information in English here. Kintsukuroi works both with counselling for individuals and couples and with supervision and consults for organisations. Use the contact form or send an email to info@kintsukuroi.se.

Welcome!!