Handledning

Handledning är ett sätt att utveckla kompetensen för en enskild yrkesperson eller en arbetsgrupp. Samtalen sker regelbundet och vi arbetar efter en målsättning som formuleras inledningsvis och efterhand utvärderas tillsammans.
Psykologledd handledning förekommer ofta i yrken där man arbetar med människor; skola, vård och omsorg, men kan även vara värdefullt för personer med eget personalansvar.

Enskild eller grupphandledning

Handledning enskilt, eller i grupp, är en form av kompetensutveckling,men i många yrken också helt nödvändig för att orka med sina arbetsuppgifter. Det är särskilt i vanligt i omsorgsyrken som skola och förskola men även inom all offentlig verksamhet där man i sitt dagliga arbete möter människor. Handledningen kan fungera som en sorts avlastning i … Fortsätt läsa Enskild eller grupphandledning

Chefshandledning

Oavsett om man är ny eller erfaren som chef med personalansvar, kan det emellanåt kännas ensamt att hantera de frågor som kommer upp i personalgruppen. Många chefer tenderar att ta på sig ett omöjligt ansvar och riskerar att bli utarbetade om de inte får det stöd som är nödvändigt. Chefshandledning kan fungera såväl avlastande, som utvecklande. … Fortsätt läsa Chefshandledning

Handledning i Skola och Förskola

Jag har mångårig erfarenhet av arbete i skola och förskola, genom både anställning i en central skolstödsenhet och avgränsade konsultuppdrag.  Handledningsuppdrag planeras som regel på längre sikt kring en större fråga om samarbete, avlastning och utveckling i personalgruppen. Då bokar jag samtliga handledningstillfällen från början och de löper som regel under en hel termin eller … Fortsätt läsa Handledning i Skola och Förskola