Psykoterapi

Psykoterapi är en form av samtalsbehandling, där den psykodynamiska psykoterapin utgör en variant. I psykodynamisk psykoterapi arbetar du med att försöka förstå både de inre och yttre sammanhangen i ditt liv. Detta sker genom kortare eller längre kontakter utifrån svårigheter som nedstämdhet, ångest, oro, dålig självkänsla, stress eller relationssvårigheter.

Individuell psykoterapi

Den individuella psykoterapin är en möjlighet att få sätta ord på upplevelser, tankar och känslor i en trygg och odömande miljö. Det kan handla om tydliga symtom som nedstämdhet, oro och stress, men lika mycket om relationsproblem, kris, sorg eller oväntade livshändelser. Under det första samtalet pratar vi om den nuvarande situationen och om de … Fortsätt läsa Individuell psykoterapi

Parterapi

I parterapin arbetar vi tillsammans med de relationsmönster ni tycker er ha fastnat i. Kanske är det en återkommande diskussion, kommunikationen i allmänhet eller svek och otrohet inom relationen som det är svårt att prata om på egen hand. Många par hamnar i polariserade diskussioner, svartsjuka och bristande tillit. Andra har en upplevelse av att … Fortsätt läsa Parterapi

Livsåskådning och existentiella frågor

Många människor sliter med tros- och livsåskådningsfrågor samt existentiella funderingar. För en del känns det naturligt att ta upp dessa i ett religiöst sammanhang, med till exempel en präst. För andra blir dessa reflektioner en del av psykoterapin. Eftersom livet i stort och dess innehåll som regel genomsyras av en persons livsåskådning, utgör dessa frågor en självklar … Fortsätt läsa Livsåskådning och existentiella frågor