Psykoterapi

Psykoterapi är en form av samtalsbehandling, där den psykodynamiska psykoterapin utgör en variant. I psykodynamisk psykoterapi arbetar du med att försöka förstå både de inre och yttre sammanhangen i ditt liv. Detta sker genom kortare eller längre kontakter utifrån svårigheter som nedstämdhet, ångest, oro, dålig självkänsla, stress eller relationssvårigheter.

Individuell psykoterapi

  Den individuella psykoterapin är en möjlighet att få sätt ord på upplevelser, tankar och känslor i ett tryggt och odömande samtal. Det kan handla om tydliga symtom som nedstämdhet, oro och stress, men lika mycket om kriser, sorg eller oväntade livshändelser. Inledningsvis gör vi upp tydliga mål med samtalen och arbetet bidrar till en […]

Parterapi

I parterapin arbetar vi tillsammans med de relationsmönster där ni tycker er ha fastnat. Kanske är det en återkommande diskussion, kommunikationen i allmänhet eller svek inom relationen som det är besvärligt att ta sig igenom på egen hand. Många par hamnar i polariserade diskussioner, svartsjuka och en upplevelse av att ha glidit ifrån varandra, vilka samtliga […]

Livsåskådning och existentiella frågor

Många människor sliter med tros- och livsåskådningsfrågor samt existentiella funderingar. För en del känns det naturligt att ta upp dessa i ett religiöst sammanhang, med till exempel en präst. För andra blir dessa reflektioner en del av psykoterapin. Eftersom livet i stort och dess innehåll som regel genomsyras av en persons livsåskådning, utgör dessa frågor en självklar […]