Att framföra och bemöta kritik

Betydelsen av att kommunicera och uttrycka sina känslor, upplevelser och åsikter är något som allt fler människor uppmärksammar. I dagligt tal säger vi att kritik bör framföras konstruktivt. Men vad innebär konstruktiv kritik och hur går man tillväga för att inte gå till personangrepp utan istället rikta kritiken där den hör hemma?

Jag erbjuder en kortare föreläsning om kritik och jagbudskap och blandar detta med praktiska övningar i grupp.