Individuell psykoterapi

 

Den individuella psykoterapin är en möjlighet att få sätt ord på upplevelser, tankar och känslor i ett tryggt och odömande samtal. Det kan handla om tydliga symtom som nedstämdhet, oro och stress, men lika mycket om kriser, sorg eller oväntade livshändelser. Inledningsvis gör vi upp tydliga mål med samtalen och arbetet bidrar till en förståelse för hur symtom och svårigheter hänger samman med din livssituation, både nu och tidigare i livet. Ett mål är förstås att bli symtomfri och må bättre. En annan målsättning är att nå en större autonomi i tillvaron och därmed öka upplevelsen av att den egna tillvaron går att påverka.