Individuell psykoterapi

Den individuella psykoterapin är en möjlighet att få sätta ord på upplevelser, tankar och känslor i en trygg och odömande miljö. Det kan handla om tydliga symtom som nedstämdhet, oro och stress, men lika mycket om relationsproblem, kris, sorg eller oväntade livshändelser. Under det första samtalet pratar vi om den nuvarande situationen och om de önskemål och förväntningar som du har inför samtalen. Jag ritar också upp en modell för hur jag arbetar och vi gör tillsammans upp målsättningen med terapin. Under det första samtalet får du därmed en uppfattning om jag är rätt person att hjälpa dig i din livssituation.

Beroende på varför man söker samtalsstöd eller terapi önskar man och behöver olika många samtal. En del vill ägna några samtal åt ett relativt avgränsat problem eller frågeställning. Andra önskar inleda en längre process för fördjupad självkännedom eller för att ta itu med återkommande livsmönster, vilket kan ta lite längre tid. Då utvärderar vi processen kontinuerligt för att se att vi är på rätt väg i arbetet.

Psykoterapin bidrar till en förståelse för hur symtom, känslor, tankar och svårigheter hänger samman med din livssituation, både nu och tidigare i livet. Ett mål är förstås att bli symtomfri och må bättre. En annan målsättning är att nå en större emotionell medvetenhet samt att öka upplevelsen av att den egna livssituationen går att påverka.