Chefshandledning

Oavsett om man är ny eller erfaren som chef med personalansvar, kan det emellanåt kännas ensamt att hantera de frågor som kommer upp i personalgruppen. Många chefer tenderar att ta på sig ett omöjligt ansvar och riskerar att bli utarbetade om de inte får det stöd som är nödvändigt. Chefshandledning kan fungera såväl avlastande, som utvecklande. Tillsammans diskuterar vi avgränsning av ansvar, konkreta besvärliga situationer samt hur ledarens egen kompetens och förutsättningar  kan komma till sin rätt.

Beroende på hur organisationen ser ut och vilken typ av svårigheter det handlar om, gör vi tillsammans upp en målsättning och en plan för hur vi ska arbeta i handledningen. Chefshandledning kan ske såväl enskilt som i grupp. Fördelen med att träffas i en gruppkonstellation är att man får stöd av varandras olika erfarenheter, men också att man får ta del av många exempel ur verkligheten. Å andra sidan blir handledningen mindre anpassad efter varje enskild individ. I den individuella handledningen arbetar vi mer fokuserat med den enskilde ledarens utmaningar i arbetssituationen.