Utbildning

Utbildning kan vara så många olika saker i olika format. En timmes introduktion med efterföljande samtal, heldagsföreläsningar eller övningar som görs i mindre grupper. Jag tycker att det är roligt och inspirerande med utbildningsuppdrag och här finns fyra olika teman. Det betyder inte att det är det enda görbara. Bara hör av er om ni har en konkret idé!

Att framföra och bemöta kritik

Betydelsen av att kommunicera och uttrycka sina känslor, upplevelser och åsikter är något som allt fler människor uppmärksammar. I dagligt tal säger vi att kritik bör framföras konstruktivt. Men vad innebär konstruktiv kritik och hur går man tillväga för att inte gå till personangrepp utan istället rikta kritiken där den hör hemma? Jag erbjuder en … Fortsätt läsa Att framföra och bemöta kritik

Sorg

Sorg är den normala och naturliga reaktionen på en förlust. Sorg är också de både starka och motstridiga känslor som kan uppstå vid en stor förändring i tillvaron. Eftersom sorg är något som de flesta av oss har mött redan i unga år, har många människor en hyggligt god uppfattning om hur de själva skulle … Fortsätt läsa Sorg

Psykologer läser Bibeln

Psykologer läser Bibeln är en podcast med psykologerna Camilla von Below och Karolina Isberg. Avsnitten släpps varannan lördag och vill man läsa mer om detta, finns hemsidan här. Psykologer läser Bibeln startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln och konstaterade att … Fortsätt läsa Psykologer läser Bibeln

Meningsfullhet och Livsmening

Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM) är en förhållandevis känd teori om friskfaktorer. Den  beskrivs som ett förhållningssätt till tillvaron där livshändelser uppfattas som strukturerade, förutsägbara och förklarliga. Detta sammanfattas i tre komponenter som kallas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, där meningsfullhet är den mest centrala komponenten och innefattar en vilja att begripa, organisera och förstå sin omgivning. Upplevelse av meningsfullhet bidrar … Fortsätt läsa Meningsfullhet och Livsmening