Om mig

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut och arbetar med psykoterapi, handledning och utbildning. Jag gör också konsultuppdrag för skolor och förskolor och undervisar på psykologprogrammet på Stockholms universitet. Min mottagning ligger i Gamla stan i centrala Stockholm. 

Jag är utbildad på Uppsala universitet och Stockholms universitet och har arbetat med psykiatrisk öppenvård för vuxna, med elevstöd för skola och förskola samt med psykoterapi på egen mottagning. Under fem år var jag verksam på samtalsmottagningen Alliance Professional Counselling, i Singapore och arbetar obehindrat på engelska

Mitt arbete sker utifrån en psykodynamisk grund, med emotionsteori, anknytningsteori och existentiella frågor i fokus. Mina erfarenheter från både Asien och Europa har resulterat i att jag tänker att vi som människor är i grund och botten ganska lika och ofta kämpar med samma saker; att duga, att uppleva meningsfullhet och att känna tillhörighet till andra människor. Jag anpassar alltid mitt arbete utifrån den individ, grupp eller organisation som behöver stöd, även om min teoretiska grund och min yrkesetik alltid genomsyrar det arbete jag utför.

Karolina Isberg

leg. psykolog, leg. psykoterapeut