Livsåskådning och existentiella frågor

Många människor sliter med tros- och livsåskådningsfrågor samt existentiella funderingar. För en del känns det naturligt att ta upp dessa i ett religiöst sammanhang, med till exempel en präst. För andra blir dessa reflektioner en del av psykoterapin. Eftersom livet i stort och dess innehåll som regel genomsyras av en persons livsåskådning, utgör dessa frågor en självklar del av mina samtal för den som är intresserad.