Förundran

Intervju om förundran i magasinet Tara augusti 2021.