Kris

Krisberedskap är en del av varje arbetsplats. Ibland behöver organisationer hjälp med att upprätta sin krisberedskapsplan och i andra fall stöd med att genomföra övningar.

Emellanåt sker tragiska händelser på en arbetsplats i termer av till exempel plötsliga dödsfall eller olyckor. I dessa fall kan arbetsplatsen vara hjälpt av stöd för att få diskutera händelsen för att bättre kunna bearbeta den.