Effektiva team – ”Terapi” för ledningsgruppen

När det kommer till att bygga en välfungerande och effektiv arbetsgrupp är det viktigt att tänka kring gruppens hållbarhet. En avgörande faktor som framhålls i teorier om effektiva team, är gruppens psykologiska trygghet. I modellen the Five Dysfunctions of a Team presenteras fem destruktiva mönster och hur man behöver komma tillrätta med dessa för att gruppen ska bli effektiv. Där beskrivs vikten av förtroende och tillit inom gruppen som den mest fundamentala faktorn för att deltagarna ska fungera väl tillsammans. En arbetsgrupp som på pappret har alla kvalifikationer och dessutom optimala resurser är inte självskrivet framgångsrik. Och det är precis detta, hur man bygger ett hållbart och effektivt team, som organisationer ibland kan behöva stöd med.

Även ledningsgruppen kan behöva gå i ”terapi”. Men då kanske inte i ordets vanliga bemärkelse. Vi förutsätter gärna att när en ledningsgrupp är sammansatt av kompetenta och erfarna yrkespersoner kommer allting att gå som på räls. Men på samma sätt som med vilken arbetsgrupp som helst, kan gruppens sammansättning och dynamik ibland försvåra arbetet och hindra effektiviteten. Att låta ledningsgruppen få stöd att bli mer effektiv och hållbar kan vara en god investering i organisationens lönsamhet.