Chefshandledning

Oavsett om man är ny eller erfaren som chef med personalansvar, kan det emellanåt kännas ensamt att hantera de frågor som kommer upp i personalgruppen. Många chefer tenderar att ta på sig ett omöjligt ansvar och riskerar att bli utarbetade om de inte får det stöd som är nödvändigt. Chefshandledning kan fungera såväl avlastande, som utvecklande. Tillsammans diskuterar vi såväl avgränsning av ansvar och konkreta besvärliga situationer som ledarens egen kompetens och förutsättningar och hur dessa kan komma till sin rätt.