Organisation

Organisationen är intressant för att den som regel är något mycket större än de människor som den utgörs av. Ofta går det att hitta något som kallas företagskultur och den blir nästan som egen organism. Alla organisationer råkar emellanåt ut för oväntade händelser eller fastnar i mönster som inte längre är funktionella. Då kan det vara bra med stöd utifrån för att å ena sidan effektivisera somligt och å andra sidan stötta annat.

Kris

Krisberedskap är en del av varje arbetsplats. Ibland behöver organisationer hjälp med att upprätta sin krisberedskapsplan och i andra fall stöd med att genomföra övningar. Emellanåt sker tragiska händelser på en arbetsplats i termer av till exempel plötsliga dödsfall eller olyckor. I dessa fall kan arbetsplatsen vara hjälpt av stöd för att få diskutera händelsen för … Fortsätt läsa Kris

Chefshandledning

Oavsett om man är ny eller erfaren som chef med personalansvar, kan det emellanåt kännas ensamt att hantera de frågor som kommer upp i personalgruppen. Många chefer tenderar att ta på sig ett omöjligt ansvar och riskerar att bli utarbetade om de inte får det stöd som är nödvändigt. Chefshandledning kan fungera såväl avlastande, som utvecklande. … Fortsätt läsa Chefshandledning

Effektiva team – ”Terapi” för ledningsgruppen

När det kommer till att bygga en välfungerande och effektiv arbetsgrupp är det viktigt att tänka kring gruppens hållbarhet. En avgörande faktor som framhålls i teorier om effektiva team, är gruppens psykologiska trygghet. I modellen the Five Dysfunctions of a Team presenteras fem destruktiva mönster och hur man behöver komma tillrätta med dessa för att gruppen ska … Fortsätt läsa Effektiva team – ”Terapi” för ledningsgruppen