Sorg

Sorg är den normala och naturliga reaktionen på en förlust. Sorg är också de både starka och motstridiga känslor som kan uppstå vid en stor förändring i tillvaron.

Jag erbjuder en föreläsning om sorg, kris och dess emotionella processer. Föreläsningen blandas med diskussioner och arbete i mindre grupper.